AURKEZPENAK

Ondorengo lerroetan, Mugimendu Autonomoa zer den adierazi nahian egindako aurkezpenak daude.

Aurkezpena. Swaya (2018-2019 ikasturtea)

Mugimendu Autonomoa. Espazioa, materialak eta metodologia. (2018ko azaroa)

Aurkezpena. Swaya.