AURKEZPENAK

Ondorengo lerroetan, Mugimendu Autonomoa zer den adierazi nahian egindako aurkezpenak daude. 

Aurkezpena. Swaya (2018-2019 ikasturtea)

Mugimendu Autonomoa. Espazioa, materialak eta metodologia. (2018ko azaroa) 

Aurkezpena. Swaya.