Garapeneko autonomia

Autonomia.

Zein motatakoa? 

Instrumentala, autodeterminazioa, autodirekzionala, garapenekoa…. 

Zein? Nola? Zer eginez, zer eskainiz, zer lortzen da? 

Zein da hezitzailearen esku-hartzea? 

Espazioarena? 

Haurra automoa bada, pertsona arduratsua, askea, autoirudi doitua duena, taldekidea, frustrazioak bizi eta gaindituko dituena izango da.heziberri 2020. Autonomia hitza

237/2015 Dekretuan AUTONOMIA hitza non agertzen da?